آرشیو برچسب های: خانه هوشمند

لوازم جانبینرم افزار

چرا باید برای خانه‌ی خود زنگ هوشمند بخریم؟

تصور کنید که در منزل خود نیستید و دوست دارید بدانید که چه افرادی زنگ خانه شما را می‌زنند. در عین حال بتوانید تصویر این افراد را ذخیره کنید و یا این که بدون هیچ کاری و تنها با استفاده...